Obchodní podmínky

Rezervace prostor na víkendové a nahodilé akce je platná pouze po uhrazení zálohy. Úhrada za pronájem prostoru probíhá na základě vydané faktury a takto:

1. část - 50% úhrada z celé částky ihned po rezervaci prostoru na základě vydané faktury, nejpozději však 2 měsíce před konáním akce, bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2211770856/6210. Do zprávy pro příjemce organizátor uvede své jméno a termín jeho akce.
Zbývající část je hrazena 30 dní před konáním akce bezhotovostně na podnikatelský účet provozovatele č. 670100 - 2211770856/6210. Do zprávy pro příjemce organizátor uvede své jméno a termín jeho akce.
NEBO 100% úhrada bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2211770856/6210.
 Do zprávy pro příjemce organizátor uvede své jméno a termín jeho akce.

Rezervace prostor na programy s dlouhodobou platností např. individuální poradenství, pravidelná cvičení, semináře, přednášky konající se s pravidelností např. 1x týdně, 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc, hradí se vždy 1 měsíc dopředu a bude Vám zaslána Dohoda o užívání prostor na dobu určitou či neurčitou. 
Platbou si rezervujete svůj čas a den. Při zrušení je záloha nevratná nebo můžete za sebe mít náhradu (pokud je to možné rádi vyjdeme vstříc náhradou termínu, není však podmínkou).Storno podmínky


- při zrušení termínu déle než 2 měsíce před konáním semináře bude z celkové platby vráceno 90 % do 30 dní.

- při zrušení termínu déle než 40 dní před konáním semináře bude z celkové platby vráceno 50% do 30 dní.

- při zrušení termínu déle než 30 dní před konáním semináře, bude účtována plná částka za pronájem prostor. Je možné za sebe zajistit náhradu.

Jakékoliv poškození majetku či vybavení nebo jeho ztrátu hradí pořadatel akce v plné výši.
Zodpovídá rovněž za klidný chod akce a zajištění ( uzamčení, zhasnutí světel, svíček, v prostoru sálu i WC prostoru) prostor v případě delších víkendových akcí.